Đừng Chọn Khách Sạn 5 Sao Nếu Năng Lực Chỉ Mới 1 Sao

Rải đơn xin việc ở hàng loạt khách sạn lớn nhưng chờ mãi, đợi mãi vẫn chẳng được gọi đi phỏng vấn? Lẽ nào bạn “đen” đến vậy ư? Khoan khoan, nguyên nhân có thể xuất phát từ chính bạn đấy. Khách sạn 5 sao không phải là nơi ai cũng có thể chen chân vào đâu.
Xem tiếp...