Giám sát bộ phận tiền sảnh là ai?

Giám sát tiền sảnh là người đảm trách công việc quan trọng trong bộ phận tiền sảnh, cầu nối giữa bộ phận tiền sảnh với các bộ phận khác trong khách sạn và với cấp lãnh đạo cao hơn.
Xem tiếp...