Tiêu chuẩn VTOS về quản lý khách sạn

Theo tiêu chuẩn VTOS, quản lý khách sạn là một lĩnh vực chuyên biệt, người quản lý khách sạn phải có cái nhìn tổng quan và xây dựng kế hoạch tối đa hóa lợi nhuận, người quản lý phải chú ý đến các chi tiết để đáp ứng nhu cầu và mong muốn của khách.
Xem tiếp...