Khóa Học Quản Trị Nhà Hàng – Khách Sạn Quốc Tế

Tham gia khóa học, bạn sẽ được đào tạo kiến thức, nghiệp vụ theo chương trình tích học các môn học của chứng chỉ Cao đẳng Nghề dịch vụ tại Úc và được cấp chứng chỉ có giá trị quốc tế.

86,000,000