Chuyện Trong Ngành

Chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp, bí quyết thành công, câu nói truyền cảm hứng… từ các tấm gương CEO, quản lý, chủ kinh doanh thành danh điển hình trong ngành Quản trị Nhà hàng Khách sạn.