Khóa Học Giám Đốc Điều Hành Nhà Hàng

Chương trình Giám Đốc Điều Hành Nhà Hàng tại Hướng Nghiệp Á Âu dành cho nhân sự có kinh nghiệm trong ngành Nhà hàng với nội dung đào sâu về chuyên môn quản lý và xây dựng chiến lược trong kinh doanh nhà hàng.

25,200,00028,000,000

Chọn lại