Hoạt Động

Cập nhật những thông tin mới nhất về sự kiện ngành Quản Trị Nhà Hàng Khách Sạn được tổ chức tại Hướng Nghiệp Á Âu, chương trình ưu đãi học phí, địa chỉ chi nhánh mới…