Tiếng Anh Chuyên Ngành

Hướng dẫn bạn cách sử dụng từ vựng, mẫu câu, đoạn hội thoại… chuyên ngành Nhà hàng Khách sạn và hướng xử lý tình huống khi giao tiếp, phục vụ khách hàng ngoại quốc.