Quản Lý Nhà Hàng Chuyên Nghiệp

Nội dung chương trình không đào sâu nghiệp vụ phục vụ để đi làm, mà sẽ tập trung đào tạo kiến thức và tư duy về quản lý để bạn có thể tự tin vận hành và quản lý mô hình kinh doanh F&B, bao gồm quản trị tài chính, chi phí, nhân sự, chất lượng dịch vụ, marketing…

14,000,00016,000,000

Chọn lại