Khởi Sự Kinh Doanh Khách Sạn

Thủ tục đăng ký kinh doanh, hoạch định chi phí đầu tư, xây dựng giá bán phòng, quản lý nhân sự… là những kiến thức hữu ích và sát thực tế mà bạn sẽ có được chỉ sau 20 buổi tham gia khóa học.

18,000,00020,000,000

Chọn lại