Kỹ Năng Sống

Chia sẻ kỹ năng mềm (soft skills) trong công việc, giao tiếp thường ngày, giúp bạn có thể ứng dụng hiệu quả các quy tắc ứng xử, hạn chế xung đột không đáng có với khách hàng, đồng nghiệp, cấp trên…