Khóa Học Tiếng Anh Nhà Hàng Khách Sạn

Chương trình học tiếng Anh Nhà hàng Khách sạn giúp bạn trang bị kiến thức về từ vựng chuyên ngành, các mẫu câu giao tiếp theo tiêu chuẩn và cách xử lý tình huống trong môi trường làm việc thực tế.

7,500,0009,500,000

Chọn lại