Quản Lý Khách Sạn Chuyên Nghiệp

Chương trình Quản Lý Khách Sạn Chuyên Nghiệp phù hợp với cả “dân ngành” và chủ kinh doanh, tập trung đào tạo kiến thức quản trị liên quan đến tài chính, nhân sự, marketing, chất lượng dịch vụ… và quy trình làm việc của các bộ phận để bạn có thể vận hành và quản lý mô hình lưu trú một cách bài bản và hiệu quả.

14,000,00016,000,000

Chọn lại