Khóa học Tiếng Anh Nhà Hàng Khách Sạn

Với nhiều nhà hàng tuyển dụng thì tiếng Anh chuyên ngành Nhà Hàng – Khách Sạn đóng vai trò như “tấm lưới” sàng lọc ứng viên khi ứng tuyển vào nhà hàng, khách sạn. Rất nhiều bạn trẻ đã vụt mất cơ hội chỉ vì yếu từ vựng tiếng Anh, không thể nói trọn câu, phát âm sai…

Nắm bắt nhu cầu học tiếng Anh của nhân sự và sinh viên trong ngành, Quản Trị Nhà Hàng Khách Sạn Á Âu – QTNHKSAAu đã xây dựng một khóa học Tiếng Anh Nhà Hàng Khách Sạn thuộc chương trình đào tạo Quản Trị Nhà Hàng Khách Sạn phù hợp với thị hiếu của những đối tượng này.