Giấy Phép Kinh Doanh Nhà Hàng Gồm Những Gì?

Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh nhà hàng sẽ gồm những bước nào, cần tuân thủ các quy định gì? Với chủ đầu tư nhà hàng, đây là vấn đề rất cần quan tâm, bởi liên quan trực tiếp đến pháp lý. Trong bài viết sau có tham vấn thông tin từ công ty luật ACC, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về giấy phép kinh doanh nhà hàng.

Giấy phép kinh doanh nhà hàng gồm những gì?

Thủ tục đăng ký kinh doanh nhà hàng tùy thuộc vào mô hình hoạt động. Cụ thể như sau:

Hồ sơ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân nhà hàng

 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.
 • Bản sao CMND, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.
 • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan/tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
 • Chứng chỉ hành nghề của giám đốc và cá nhân khác đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

quy định pháp luật về kinh doanh nhà hàng

(Nguồn ảnh: Internet)

Hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty hợp danh nhà hàng

 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.
 • Dự thảo điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên, bản sao CMND, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của mỗi thành viên.
 • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan/tổ chức có thẩm quyền đối với công ty hợp danh kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
 • Chứng chỉ hành nghề của giám đốc và cá nhân khác đối với công ty hợp danh kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

thủ tục đăng ký kinh doanh nhà hàng

(Nguồn ảnh: Internet)

Hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn nhà hàng

 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.
 • Dự thảo điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên và giấy tờ kèm theo, gồm:

+ Đối với thành viên là cá nhân: bản sao CMND, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

+ Đối với thành viên là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương của tổ chức; văn bản ủy quyền, CMND, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền.

+ Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cần có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá 3 tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.

điều kiện kinh doanh nhà hàng

(Nguồn ảnh: Internet)

 • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
 • Chứng chỉ hành nghề của giám đốc hoặc tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành nghề mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần nhà hàng

 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.
 • Dự thảo điều lệ công ty.

chi phí đăng ký kinh doanh nhà hàng

(Nguồn ảnh: Internet)

 • Danh sách cổ đông sáng lập và giấy tờ kèm theo, gồm:

+ Đối với cổ đông là cá nhân: bản sao CMND, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

+ Đối với cổ đông là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương của tổ chức; văn bản ủy quyền, CMND, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền.

+ Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cần có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá 3 tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.

 • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
 • Chứng chỉ hành nghề của giám đốc hoặc tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành nghề mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

giấy phép mở nhà hàng

(Nguồn ảnh: Internet)

Một số thắc mắc trong quy định pháp luật về kinh doanh nhà hàng

Cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh nhà hàng?

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh nhà hàng là Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thời hạn cấp giấy phép kinh doanh nhà hàng bao lâu?

Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời gian 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

quy định mở quán ăn

(Nguồn ảnh: Internet)

Chi phí đăng ký kinh doanh nhà hàng bao nhiêu?

Theo công ty luật ACC, chi phí đăng ký giấy phép kinh doanh nhà hàng, quán ăn gồm:

 • Lệ phí nhà nước: từ 50.000 đồng đến 1.000.000 đồng
 • Phí dịch vụ: từ 300.000 đồng

Chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu một số câu hỏi về điều kiện kinh doanh nhà hàngthủ tục đăng ký giấy phép. Có thể nói, khởi sự nhà hàng là lĩnh vực giàu tiềm năng sinh lời nhưng cũng ẩn chứa đầy rủi ro. Bạn cần tìm hiểu thật kỹ các quy định pháp lý để hạn chế phát sinh vấn đề trong quá trình kinh doanh nhà hàng, quán ăn.

Điểm: 4.6 (11 bình chọn)

Tác giả: Nguyễn Minh Trí

Bài viết liên quan

Ý kiến của bạn