Các bậc trình độ trong tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam

Bộ tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam (VTOS) được xây dựng để xác định những chuẩn mực thực tiễn tối thiểu cần thiết để thực hiện công việc trong lĩnh vực du lịch, khách sạn. Các tiêu chuẩn này xác định những kỹ năng mà người lao động cần có để hoàn thành công việc.

 

 

Bộ tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam (VTOS) được xây dựng để xác định những chuẩn mực thực tiễn tối thiểu cần thiết để thực hiện công việc trong lĩnh vực du lịch, khách sạn. Các tiêu chuẩn này xác định những kỹ năng mà người lao động cần có để hoàn thành công việc.

Tiêu chuẩn VTOS, quy định các bậc trình độ áp dụng cho các lĩnh vực nghề chính và lĩnh vực nghề chuyên biệt trong ngành Du lịch.

Tiêu chuẩn VTOS chia làm 5 bậc trình độ chính:

1. Bậc 1: công việc ở trình độ cơ bản không yêu cầu kỹ năng cao.
Bao gồm các công việc đơn giản, mang tính lặp lại. Kiến thức cơ bản ở phạm vi hẹp trong hoạt động một số lĩnh vực của nghề. Người lao động có khả năng tiếp nhận, ghi chép và chuyển thông tin theo yêu cầu, chịu một phần trách nhiệm đối với kết quả công việc, sản phẩm của mình.

2. Bậc 2: công việc bán kỹ năng.
Các công việc đơn giản, có tính lặp lại và một số công việc phức tạp nhưng được sự hướng dẫn. Có kiến thức cơ bản về hoạt động của nghề, áp dụng một số kiến thức chuyên môn và có khả năng giải quyết một số vấn đề thông thường khi thực hiện công việc. Người lao động có thể suy xét, phán đoán và giải thích thông tin, làm việc theo nhóm, có khả năng làm việc độc lập và chịu phần lớn trách nhiệm đối với kết quả công việc, sản phẩm của mình.

3. Bậc 3: công việc kỹ thuật đòi hỏi kỹ năng/giám sát viên có tay nghề hoặc trưởng nhóm.
Phần lớn các công việc có tính phức tạp, có khả năng làm việc độc lập không có sự chỉ dẫn. Có kiến thức cơ bản về lý thuyết và kiến thức chuyên môn của nghề. Có khả năng vận dụng các kiến thức để xử lý, giải quyết các các tình huống khác nhau.
Người lao động có thể phân tích và đánh giá thông tin từ nhiều nguồn, có khả năng hướng dẫn người khác trong tổ, nhóm; chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc, sản phẩm của mình và một phần trách nhiệm đối với kết quả công việc, sản phẩm của một thành viên khác trong tổ, nhóm.

4. Bậc 4: vị trí quản lý trực tiếp/ kỹ thuật viên có tay nghề.
Các công việc với mức độ tinh thông, thành thạo và tự chủ cao. Hiểu biết rộng về lý thuyết và sâu về kiến thức chuyên môn trong nhiều lĩnh vực của nghề. Có thể phân tích, thiết kế, suy xét, giải quyết các vấn đề về kỹ thuật và quản lý trong phạm vi rộng.
Sử dụng kết quả phân tích đánh giá để đưa ra ý kiến, kiến nghị, có khả năng quản lý, điều hành được tổ, nhóm. Chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc, sản phẩm do mình đảm nhiệm và một phần đối với kết quả công việc, sản phẩm của tổ, nhóm.

5. Bậc 5: Quản lý tầm trung.
Có khả năng thực hiện các nhiệm vụ nghề nghiệp một cách thành thạo, độc lập và tự chủ. Hiểu biết rộng về lý thuyết và có kiến thức chuyên môn sâu về các lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau. Có kỹ năng phân tích, thiết kế và sáng tạo khi giải quyết vấn đề. Biết phân tích, đánh giá thông tin để đưa ra các quan điểm, sáng kiến của mình.
Quản lý, điều hành tổ, nhóm trong thực hiện công việc tự chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc, sản phẩm do mình đảm nhiệm và kết quả công việc của tổ, nhóm.

Trên đây là năm bậc trình độ của tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam, trong mỗi lĩnh vực nghề sẽ có các chứng chỉ nghề với bậc trình độ cụ thể. Ví dụ như trong lĩnh vực Phục vụ nhà hàng khách sạn, chứng chỉ phục vụ nhà hàng với bậc trình độ 1, chứng chỉ pha chế đồ uống với bậc 2. Tùy vào từng công việc cụ thể sẽ có yêu cầu về bậc trình độ nhất định mà người lao động cần đáp ứng.

Điểm: 5 (7 bình chọn)

Đăng Ký Để Được Tư Vấn Miễn Phí

Tác giả: Tô Bội Huyên

Tô Bội Huyên là chuyên gia về ngành nhà hàng - khách sạn, du lịch, F&B ước mơ được trở thành một quản lý cấp cao của một nhà hàng khách sạn. Hiện đang là một biên tập viên viết bài cho trường Quản Trị Nhà Hàng Khách Sạn Á Âu. Hy vọng những bài viết chia sẻ kiến thức của Tô Bội Huyên sẽ được mọi người đón nhận.