Kinh Doanh

Cung cấp kiến thức sát thực tế về kinh doanh khách sạn, nhà hàng cho các chủ đầu tư như công thức tính công suất phòng, cách tính giá phòng khách sạn, điều kiện đăng ký kinh doanh nhà nghỉ…