Phỏng Vấn Xin Việc Bằng Tiếng Anh Trong Khách Sạn

Tiếng Anh là yếu tố quan trọng quyết định sự thành bại trong buổi phỏng vấn xin việc. Nhất là đối với ngành Khách sạn hội nhập quốc tế và phát triển không ngừng thì tiếng Anh khi đi xin việc lại càng bắt buộc phải có. Nhà tuyển dụng sẽ dựa vào khả năng tiếng Anh của ứng viên để chọn lọc những nhân sự tiềm năng nhất
Xem tiếp...